High School - Financiering

Financiering

Hieronder vind je informatie die wellicht van nut kan zijn.

Broer/zus-korting

Als je broer of zus al eens met Interlanguage naar High School of College is geweest, krijg je van ons het interview + ELTiS taaltest gratis.

Kinderbijslag

De kinderbijslagregeling kan interessant zijn voor jongeren tot 18 jaar die langere tijd naar het buitenland gaan voor een studie. Bij de Sociale Verzekeringsbank kan je de benodigde informatie en documenten aanvragen. Interlanguage en haar partnerorganisaties assisteren graag bij het invullen van het formulier.

Fiscale aftrekbaarheid

Voor jongeren tot 30 jaar kunnen de ouders de kosten in een aantal gevallen aftrekken voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek, mits voldaan wordt aan de daartoe gestelde voorwaarden. Informeer bij de belastingdienst of een belastingadviseur voor de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Kostenbesparing

Tijdens je buitenlandjaar besparen je ouders kosten voor eten, drinken, gas, water, licht, lesgeld, ouderbijdrage, schoolboeken, lesmaterialen, (sport)clubs en vakanties. Wanneer je jonger bent dan 18 jaar is dit volgens het NIBUD al gauw meer dan € 3.000. Als je 18 jaar of ouder bent kunnen je ouders in veel gevallen kosten van de belasting aftrekken als buitengewone lasten. Informeer voor de exacte regels bij de sociale verzekeringsbank en belastingdienst.

Sponsoring, cadeaus en acties

Dit kan van alles zijn. Denk aan verjaardagen, eindexamencadeaus, Sinterklaas, Kerst en meer. Vraag familie en vrienden in plaats van een cadeau om een bijdrage voor je studieplannen. Het feit dat het voor je studie en ontwikkelen is, zal mensen zeker aanspreken en wellicht tot grotere giften leiden.

Of denk aan ludieke acties of sponsoring van een (klein) event dat je hiervoor organiseert. Organiseer bijvoorbeeld een bingo-avond voor familie en vrienden, een loterij, laat een shirt met opdruk sponsoren, laat een hockeywedstrijd sponsoren, maak zelf spullen die je verkoopt, vraag of je de zolder mag opruimen voor de vrijmarkt, etc. etc.

  • 35 jaar ervaring
  • 100% Nederlandse organisatie
  • Onafhankelijk dus objectief
  • Persoonlijke benadering
  • Maatwerk, zakelijk of privé
  • Studies en taalreizen wereldwijd
  • Kwaliteit gegarandeerd
  • Complete service van A tot Z