Taalreizen - Financiering

Financiering

We zetten de mogelijkheden even op een rij. Informeer vooraf wel altijd goed bij de betreffende instanties.

Scholarships

In samenwerking met onze partner-universiteiten en -colleges kunnen wij enkele mooie scholarships aanbieden. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Studiefinanciering

Als je in het buitenland gaat studeren met als doel een hele opleiding te volgen, dan kan je daarvoor een lening bij DUO aanvragen. Voor studie in het buitenland zijn ook hogere leningen mogelijk. Voor een studiesemester/minor in het buitenland als onderdeel van je studie hier, kan je een extra lening aanvragen.

Als je in Nederland studeert met studiefinanciering en je tijdens je studie bijvoorbeeld een taalcursus volgt, blijft je recht op studiefinanciering gelden. Voorwaarde is dat je ingeschreven blijft aan de betreffende onderwijsinstelling. Neem voor meer informatie contact op met DUO.

Beurzen en subsidies

Enkele programma’s van de Europese Unie bieden studenten mogelijkheden voor beurzen en subsidies. Studentendecanen, studieadviseurs of het bureau buitenland van je onderwijsinstelling en de Nuffic kunnen daar meer over vertellen.

Kinderbijslag

De kinderbijslagregeling kan interessant zijn voor jongeren tot 18 jaar die langere tijd naar het buitenland gaan voor een taalcursus of studie. Bij de Sociale Verzekeringsbank kan je de benodigde informatie en documenten aanvragen. Interlanguage en haar partnerorganisaties assisteren graag bij het invullen van het formulier.

Fiscale aftrekbaarheid

Voor jongeren tot 30 jaar kunnen de ouders de kosten in een aantal gevallen aftrekken voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek, mits voldaan wordt aan de daartoe gestelde voorwaarden. Particulieren die zelf belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting kunnen de cursus-, reis- en verblijfkosten mogelijk aftrekken voor de inkomstenbelasting, mits zij zijn gemaakt met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning (Box 1).

Informeer bij de belastingdienst of een belastingadviseur voor de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Werkgever

Veelal zijn werkgevers ook bereid om (een deel van) de kosten op zich te nemen. Helemaal als de cursus van nut kan zijn bij het werk, wat in toenemende mate het geval is.

  • 35 jaar ervaring
  • 100% Nederlandse organisatie
  • Onafhankelijk dus objectief
  • Persoonlijke benadering
  • Maatwerk, zakelijk of privé
  • Studies en taalreizen wereldwijd
  • Kwaliteit gegarandeerd
  • Complete service van A tot Z