Taalreizen - Taalniveaus

Taalniveaus

Vrijwel alle cursussen kunnen worden gevolgd door beginners tot en met vergevorderden. Bij gespecialiseerde cursussen (bijvoorbeeld zakelijk Engels) is het niveau minder van belang en staat het specialisme voorop. Meestal is dan een bepaald minimum taalniveau vereist. Bij een privécursus is er slechts sprake van één niveau: je eigen niveau! Bij boeking vragen wij je een indicatie te geven van je taalvaardigheid. Op de eerste cursusdag vindt de definitieve niveau- en groepsindeling plaats. Dit gebeurt meestal, behalve voor beginners, door middel van een mondelinge en schriftelijke taaltest.

De indeling is volgens het Europees Referentiekader talen:

A0 Beginner
Je hebt geen kennis van de taal, of spreekt hooguit enkele woorden.

A1 Elementair
Je kunt eenvoudige woorden, begroetingen en aanwijzingen gebruiken en herkennen, maar je hebt beperkte grammaticale kennis.

A2 Laaggemiddeld
Je kunt in jou bekende situaties schrijven en spreken, en hebt een redelijke kennis van de grammatica; je woordenschat is echter beperkt.

B1 Gemiddeld
Je praat met gemak over alledaagse onderwerpen, maar met een beperkte reeks stijlen en uitdrukkingsvormen. Over jou bekende onderwerpen lees en schrijf je vrij vloeiend.

B2 Hooggemiddeld
Je hebt een hoog niveau van grammaticale vaardigheid, kunt de meeste conversaties over jou bekende onderwerpen goed begrijpen en daaraan bijdragen, echter soms met fouten.

C1 Gevorderd
Je communiceert zelfverzekerd en vloeiend, maar mist gespecialiseerd vocabulaire en maakt soms fouten met ingewikkeld taalgebruik.

C2 Vergevorderd
Je beheerst de taal vrijwel als je moedertaal en kunt qua taalgebruik alle ingewikkelde geschreven en mondelinge situaties aan.

  • 35 jaar ervaring
  • 100% Nederlandse organisatie
  • Onafhankelijk dus objectief
  • Persoonlijke benadering
  • Maatwerk, zakelijk of privé
  • Studies en taalreizen wereldwijd
  • Kwaliteit gegarandeerd
  • Complete service van A tot Z