High School - Onderwijssyteem

High School in Amerika

High School in de Verenigde Staten is de laatste school van het wettelijk verplichte onderwijs. Over het algemeen zijn kinderen veertien jaar oud als ze naar een High School gaan. Het halen van het highschooldiploma is meestal een vereiste om door te gaan naar een college of universiteit.

Binnen een High School volgen kinderen ieder een eigen programma van vakken, dat afgesteld is op het individuele niveau en belangstelling van de scholier. Dit betekent dat ze niet deel uitmaken van een vaste groep die dezelfde vakken volgt, maar voor verschillende vakken steeds andere scholieren ontmoeten. Op deze wijze wordt onderwijs van verschillende niveaus aangeboden binnen dezelfde school, en bestaan er niet als in Europa verschillende schooltypes met ieder een eigen onderwijsniveau.

Sport is erg belangrijk op High Schools. De meeste scholen hebben schoolteams die competities spelen tegen andere High Schools. Alleen de beste atleten worden uitgenodigd voor deze teams, de varsity teams. Daardoor is er is een intensieve competitie tussen de scholieren om een plaats te krijgen in de vertegenwoordigende teams. High Schools hebben coaches in dienst om deze teams te begeleiden.

High School scholieren in de negende klas worden freshmen genoemd, in de tiende klas sophomores, in de elfde klas juniors en in de twaalfde en laatste klas seniors. Aan het eind van het senior-jaar wordt het behalen van het highschooldiploma gevierd met de senior prom, een groot bal waarbij de High School scholieren voor het laatst bijeen zijn voor ze ieder hun eigen weg gaan.

Kindergarten (NL groep 1-2) leeftijd 4-6

Elementary School, klas 1-4 (NL groep 3-7) leeftijd 7-10

Middle School (ofwel Junior High), klas 5-8 (NL groep 8 + klas 1-2) leeftijd 11-14

High School, klas 9-12 (NL klas 3-6) leeftijd 15-18

  • 35 jaar ervaring
  • 100% Nederlandse organisatie
  • Onafhankelijk dus objectief
  • Persoonlijke benadering
  • Maatwerk, zakelijk of privé
  • Studies en taalreizen wereldwijd
  • Kwaliteit gegarandeerd
  • Complete service van A tot Z