Privacyverklaring

Interlanguage b.v., gevestigd aan Steupelstraat 20, 3065 JE Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Website: https://www.interlanguage.nl

Interlanguage b.v. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Hiertoe hebben wij onderstaande privacyverklaring opgesteld. Aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Met het voortzetten van je bezoek op deze website accepteer je de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Het gebruik van deze website

Het is niet toegestaan om deze website danwel de content daarop, of delen daarvan, te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor zij bedoeld is. Onder meer houdt dit in dat de website niet gebruikt mag worden voor commerciële of publicitaire doelen van derden.

Alle content op deze website, waaronder informatie, teksten, afbeeldingen en merken, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals bij wet bepaald. Ieder gebruik of reproductie daarvan, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, is strikt verboden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Interlanguage b.v. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres alsook overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld middels formulieren op deze website, door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Interlanguage b.v. verwerkt onder meer gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@interlanguage.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Interlanguage b.v. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw boeking en betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief, brochures en/of commerciële aanbiedingen

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Interlanguage b.v. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Interlanguage b.v. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

- Interlanguage b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Interlanguage b.v. bewaart en gebruikt je persoonsgegevens voor de duur zoals bij wet is bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

Interlanguage b.v. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het onderhouden van haar relaties met jou, het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Interlanguage b.v. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Interlanguage b.v. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

- Google Analytics - analytische cookies

- Google Adwords - tracking cookies

- Facebook - tracking cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Interlanguage b.v. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@interlanguage.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Interlanguage b.v. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Interlanguage b.v. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@interlanguage.nl.

Contactgegevens

Neem in geval van vragen of onduidelijkheden contact op met:

Interlanguage b.v., Steupelstraat 20, 3065 JE Rotterdam, +31 10 4777 455, info@interlanguage.nl.

  • 35 jaar ervaring
  • 100% Nederlandse organisatie
  • Onafhankelijk dus objectief
  • Persoonlijke benadering
  • Maatwerk, zakelijk of privé
  • Studies en taalreizen wereldwijd
  • Kwaliteit gegarandeerd
  • Complete service van A tot Z